Decat

Decat

Decat wordt toegepast bij auto’s die geen katalysator meer hebben in het uitlaattraject. Na het verwijderen van de katalysator zal de ECU dit waarnemen waardoor er foutmeldingen kunnen ontstaan. Daarom zal dit softwarematig aangepast moeten worden