EGR delete

EGR delete

De EGR klep (Exhaust Gas Recirculation valve) is een klep die ervoor zorgt dat de uitlaatgassen worden teruggeleid naar de motor om de NOx uitstoot te reduceren. De EGR klep kan voor vervuiling zorgen in het motorblok en wordt daarom wel eens dichtgezet en softwarematig uitgeschakeld. Het uitschakelen van de EGR klep is verboden in België