Wat is chiptuning?

De modificatie

Elke auto is vanuit de fabriek uitgerust met standaard aansturingssoftware. Deze aansturingssoftware is in de meeste gevallen ver binnen de maximale belasting van de desbetreffende motor ontwikkeld. Wij benutten deze marge door de parameters van software meer ideaal op elkaar af te stemmen, ofwel te optimaliseren. Deze meer ideale afstemming resulteert onder andere in meer vermogen en koppel.

Bij motoren met turbo of een andere laaddrukverhoging levert dit een verbetering op van 20 tot 40%. Bij motoren zonder turbo levert optimalisatie van het motormanagement een vermogenswinst op van ongeveer 10%. Een ander aspect dat als een groot voordeel wordt gezien is dat de motor na een optimalisatie een stuk levendiger wordt en sneller op gaspedaalbewegingen reageert.

Aansturingsmappen

Tijdens de modificatie van de chiptuning software, passen wij onder andere de onderstaande mappen aan;

  • Gaspedaalinjectie;
  • Koppel begrenzers;
  • Laaddruk turbo;
  • Brandstof / lucht verhouding;
  • Brandstofdruk.

Software varianten vanuit de fabriek

Autofabrikanten ontwikkelen auto’s met verschillende softwarevarianten die zijn geschreven ver binnen de belasting van de motor. Dankzij deze ruime afstelling heeft de autofabrikant de mogelijkheid om verschillende versies, met verschillen in vermogen, van een bepaald model op de markt brengen. Elke auto die de fabriek uitrijdt heeft een bepaalde veiligheidsmarge over. Deze marge is ruim afgesteld om motorische schade te voorkomen. Dit biedt ons de mogelijkheid om deze overcapaciteit met chiptuning iets op te vullen, zonder dat het ten koste gaat van de levensduur van de motor.